vineri, 4 aprilie 2014

Noi reguli europene

Parlamentul European a votat limitarea comisioanelor la plata cu cardul şi siguranţa plăţilor
Comisioanele pe care băncile le cer de la comercianţi pentru a procesa plăţile cumpărătorilor ar putea fi limitate, conform noilor reguli votate de Parlament joi. Măsuri pentru a asigura şi mai mult plăţile online, pentru a reduce costurile şi a oferi mai multe opţiuni utilizatorilor au fost adoptate într-un vot separat în aceeaşi zi.
Comisioanele la plata cu cardul îi costă pe comercianţii UE peste 10 miliarde de euro pe an, conform datelor Comisiei Europene. Aceste taxe nu sunt foarte clare pentru utilizatorii cardurilor, fiind şi diferite de la un stat membru la altul, întrucât nu sunt fixate de lege, ci de autorităţile naţionale în domeniul competiţiei. Comercianţii sunt taxaţi pentru fiecare tranzacţie cu cardul, adăugând aceste costuri la preţurile bunurilor sau serviciilor pe care le vând.
Comisioanele: clare şi limitate
Comisioanele de serviciu sau de “interschimb” pe care le aplică băncile pentru a procesa tranzacţiile efectuate în scheme de tipul Visa şi MasterCard ar putea fi limitate la 0,3% din valoarea tranzacţiei pentru cardurile de credit şi 7 eurocenţi sau 0,2% din valoarea tranzacţiei (suma mai mică), pentru cardurile de debit.
Aceste limite s-ar putea aplica atât plăţilor interne, cât şi celor transfrontaliere în UE şi ar putea avea efect la un an după intrarea în vigoare a noilor reglementări. În timp, comisioanele mai mici s-ar putea tranduce în preţuri mai mici pentru utilizatorii de carduri.
Siguranţa plăţilor online
Regulile privind siguranţa plăţilor online, votate de asemenea joi, ar putea fi actualizate pentru a ţine pasul cu progresul tehnic, dezvoltările pieţei şi numărul tot mai mare de plăţi efectuate online. Utilizatorii de astfel de servicii ar trebui să primească un set uniform de informaţii despre, de exemplu, toate comisioanele, termenele de execuţie, informaţiile de contact şi, acolo unde este cazul, ratele de schimb, care ar trebui exprimate clar.
Plăţile neautorizate ar putea fi rambursate în termen de 24 de ore de la notificare, iar clienţii ar putea fi obligaţi să suporte pierderi de până la 50 de euro în cazul utilizării ilegale a unor carduri sau echipamente de plată furate sau pierdute.
Costuri mai mici şi mai multe opţiuni pentru serviciile de plăţi.
Un plătitor care utilizează un cont online ar putea avea dreptul să utilizeze programul sau echipamentele pentru plăţi puse la dispoziţie de o terţă parte autorizată, la alegerea sa, iar plăţile ar putea fi executate în numele său de către respectivul furnizor, fără taxe suplimentare pentru destinatarul plăţii.
Furnizorii de servicii de plăţi ar putea să fie obligaţi să facă publice, la cerere, costurile reale ale procesării plăţilor. Mai mult, limitele pentru comisioanele pentru serviciul de plăţi ar trebui incluse în viitoarele reguli UE privind plăţile cu cardul şi ar trebui să fie aplicate indiferent de echipamentul specific prin care se efectuează plata sau de modalitatea de execuţie.
Ce urmează:
Parlamentul European a votat amendamentele sale la propunerea legislativă pentru a consolida ceea ce s-a facut până acum, pentru a transmite următorului Parlament. Astfel, noii deputaţi aleşi în mai vor putea decide să nu înceapă de la zero, ci să continue munca depusă în cursul prezentei legislaturi.
PE: acces deschis pentru furnizorii de internet, interzicerea taxelor de roaming
Cea mai recentă propunere legislativă privind “pachetul telecom” în UE votată de Parlament joi prevede ca furnizorii de acces la internet să nu poată bloca sau încetini serviciile din motive economice sau de altă natură. Deputaţii au votat şi pentru ridicarea taxelor de "roaming” pentru utilizarea telefoanelor mobile într-un alt stat membru, începând cu 15 decembrie 2015.
"Votul de azi reprezină un pas important pentru consolidarea pieţei unice a telecomunicaţiilor", a spus Pilar del Castillo Vera (PPE, ES), coordonatorul activităţii parlamentare pe acest subiect. "Parlamenul vrea abolirea până la 15 decembrie, a preţurilor cu amănuntul pentru serviciile de roaming pentru a suna, a trimite mesaje şi pentru utiliarea internetulu, precum şi îmbunătăţirea gestiunii spectrului radioelectric pentru a dezvolta 4G şi 5G în toată Europa".
"Am obţinut garanţii suplimentare pentru a menţine deschiderea internetului, asigurând că utilizatorii pot folosi aplicaţiile şi serviciile pe carele doresc, precum şi pentru consolidarea internetului ca factor cheie pentru competitivitate, creştere economică, locuri de muncă, dezvoltare socială şi inovaţie".
Acces egal la internet pentru furnizorii de servicii
Deputaţii vor reguli clare pentru a preveni ca furnizorii de acces la internet să promoveze unele servicii în defavoarea altora. Regulatorul UE pentru telecom, BEREC, a raportat că mai mulţi furnizori de acces la internet au blocat sau au încetinit servicii de tipul Skype, utilizat pentru efectuarea de apeluri telefonice prin internet.
Furnizorii de acces la internet ar putea oferi în continuare servicii specializate de o mai mare calitate, cum ar fi video la cerere şi aplicaţii de clouding, atâta vreme cât aceste servicii nu sunt furnizate ”în detrimentul disponibilităţii sau calităţii serviciilor de acces la internet” oferite altor companii sau servicii.
Deputaţii au scurtat lista Comisiei Europene privind cazurile ”excepţionale” în care furnizorii de acces la internet ar putea fi îndreptăţiţi să blocheze sau să încetinească internetul. Deputaţii spun că aceste practici ar trebui permise doar pentru a implementa o decizie a tribunalului, pentru a asigura securitatea reţelei sau congestiile temporare ale acesteia. Dacă astfel de ”măsuri de administrare a traficului” sunt utilizate, ele trebuie să fie ”transparente, nediscriminatorii şi proporţionate” şi ”nu trebuie menţinute mai mult decât este necesar”, mai spun ei.
Eliminarea taxelor de “roaming” în 2015
Deputaţii au modificat textul şi în sensul de a interzice taxele ”roaming” (taxe suplimentare pentru utilizarea unui telefon mobil pentru a suna, a trimite mesaje sau a accesa internetul într-un alt stat membru) peste tot în UE, începând cu 15 decembrie 2015. În cazul utilizării abuzive a serviciilor de roaming, ar putea fi totuşi aplicate unele taxe limitate, în mod excepţional, spun deputaţii.
Deputaţii subliniază că accesul la internet ar trebui să fie asigurat în concordanţă cu principiul "neuralităţii intenetului" care presupune ca tot traficul internet să fie tratat în mod egal, fără discriminare, restricţii sau interferenţe, independent de cel care trimite sau de cel care primeşte, de tip, conţinutut, aparat, serviciu sau aplicaţie.
Ce urmează:
PE a votat prima lectură a propunerii legislative, pentru a consolida activitatea desfăşurată până acum şi a o transfera Parlamentului viitor. Astfel, deputaţii noi aleşi în mai pot continua activitatea desfăşurată în legislatura actuală.