luni, 28 martie 2016

Instituțiile publice de stat sunt ținta favorită a penalilor


Noul sport național al României

Este posibil ca sportul național al României să numai fie oina, aproape pe cale de dispariție. Sportul național al României este corupția, la toate nivelurile, mare, medie și mică. Se fură orice și de oriunde. Mai abitir se fură din instituțiile publice de stat, în special cele care învârt cei mai mulți bani. 

Această realitate o relevă și un Raport al Corpului de Control al Guvernului, dat publicității pe 17 martie 2016 (http://gov.ro/ro/stiri/raport), care a depistat numeroase ilegalități și nereguli la instituții publice de stat. Sunt prezentate ca ”posibile fapte penale” comise în activitatea acestor instituții pe anul 2015.

Așa cum spunea recent, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, cele mai grave fapte de corupție, cu prejudiciul cel mai mare, se comit la instituțiile publice cu bugetul cel mai mare. Făptașii sunt în special demnitarii și cei cu funcțiile cele mai mari. Tot Kovesi afirma cu câtva timp în urmă că, în ciuda prinderii, anchetării și condamnări a tot mai mulți corupți, faptele de corupție se înmulțesc cu rapiditate.

Vă rugăm să ne iertați, nu producem cât furați!””Bagă bani, bagă bani...”

RAPORT privind activitatea desfășurată de Corpul de control al primului-ministru în anul 2015

 Constatări efectuate în urma acțiunilor de control:

• Atribuirea și încheierea unor contracte de achiziție publică cu încălcarea dispozițiilorlegale;

• Exercitarea defectuoasă a atribuțiilor în legătură cu execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

• Plata contravalorii unor bunuri, servicii sau lucrări fără ca acestea să fi fost livrate/prestate/executate sau fără a se verifica realitatea furnizării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor;

• Nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de investiții finanțate din bugetul de stat;

• Nerespectarea normelor legale și/sau a normelor interne în procesul de inițiere, elaborare, avizare, prezentare și adoptare a unor acte normative.”

În continuare, raportul enumeră actele de control cu relevanță penală, ”posibile fapte de natură penală”, depistate la diverse instituții publice, cum ar fi: ministere, direcții, companii, agenții, secretariat, administrație publică, inspectorate, oficii. Toate de stat. În cazul multora dintre ele, acolo unde s-a apreciat că faptele constatate o impun, Guvernul a sesizat Direcția Națională Anticorupție, Parchetul, Curtea de Conturi, ANI și alte instituții abilitate să rezolve problemele semnalate. Chiar și SRI-ul, cum a fost, de exemplu în cazul cu numărul 11:

Urmare a controlului efectuat la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, a fost întocmită Nota de informare privind unele deficiențe constatate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale cu privire la documentele clasificate transmise Corpului de control al primului – ministru, document clasificat ”secret de serviciu”, înregistrat cu nr. S/68/CCPM/03.04.2015, nota fiind înaintată Serviciului Român de Informații.”


Alte exemple din Raport:
46) Urmare a controlului efectuat la Garda Națională de Mediu, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Garda Națională de Mediu, înregistrat cu nr. 1745/I.L./20.07.2015, constatându-se 8 (opt) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Curtea de Conturi a României.

47) Urmare a controlului efectuat la Compania Națională de Investiții S.A., a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu proiectul ”Centrul Dâmbovița”, cunoscut public sub denumirea Casa Radio, înregistrat cu nr. 271/I.L./24.07.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.

Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Departamentul pentru investiții străine și parteneriat public – privat, Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Curtea de Conturi a României.

48) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale unor unități administrativ - teritoriale din județul Dâmbovița, Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița și Consiliul Județean Dâmbovița, a fost întocmită Nota de informare privind rezultatul verificărilor efectuate în legătură cu exercitarea funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor publice și a altor funcții asimilate acestora, în cadrul unor autorități publice locale și al unor entități publice de pe raza administrativ – teritorială a județului Dâmbovița, înregistrată cu nr. 1720/I.L./24.07.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, nota fiind înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.”


De asemenea, raportul evidențiază și numeroase deficiențe administrative constatate la instituțiile publice de stat, pe care guvernul le-a transmis pentru soluționare organelor și autorităților competente în domeniu, iar, după caz, organelor de urmărire penală.

Dacă aceste fapte sunt cercetate și anchetate cu celeritate de către autoritățile cărora le-au fost transmise pentru rezolvare, se vor confirma și se vor identifica făptașii actelor de corupție, o să avem o nouă serie de foști demnitari, de șefi ai instituțiilor publice de stat trimiși în fața instanțelor de judecată și condamnați.

În urma acestui raport al Corpului de Control, Guvernul tehnocrat va fi și mai urât și mai hulit și mai vânat de mafia gulerelor albe.